Văn bản nhà đất

 GIẤY TỜ - HỢP ĐỒNG NHÀ ĐẤT.

1. Di chúc Tải về
2. Giấy ủy quyền nhà Tải về
3. Giấy từ chối nhận di sản Tải về
4. Giấy thỏa thuận bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất Tải về
5. Giấy thỏa thuận phân chia di sản Tải về
6. Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở cá nhân Tải về
7. Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở cá nhân Tải về
8. Hợp đồng cho mượn tài sản Tải về
9. Hợp đồng cho thuê nhà ở dành cho cá nhân, hộ gia đình Tải về
10. Hợp đồng cho thuê nhà ở dành cho người nước ngoài Tải về
11. Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất Tải về
12. Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng ủy quyền Tải về
13. Hợp đồng mua bán một phần ngôi nhà dành cho cá nhân Tải về
14. Hợp đồng mua bán nhà ở dành cho cá nhân, hộ gia đình Tải về
15. Hợp đồng mua bán nhà ở, thuộc sở hữu nhà nước Tải về
16. Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà ở Tải về
17. Hợp đồng sữa chữa nhà ở Tải về
18. Hợp đồng thanh lý Hợp đồng thuê nhà cá nhân Tải về
19. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất Tải về
20. Hợp đồng thuê lại đất Tải về
21. Hợp đồng thuê nhà Tải về
22. Hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi Tải về
23. Hợp đồng thuê đất Tải về
24. Phiếu yêu cầu công chứng Hợp đồng Tải về
25. Tờ hủy bỏ di chúc Tải về
26. Tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất Tải về
27. Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất - giành cho hộ gia đình, cá nhân Tải về
 
CHÚNG TÔI LÀM TỪ CÁI TÂM
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Dự án
  • Liên hệ
  • Hướng dẫn xây nhà