CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM. ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH BÌNH THUẬN

Pharmaceutical Factory.  Location: Binh Thuan province.  Land area: 2.7 hectares.  Construction area of workshops: 1.62 hectares. Design leader: famous architect Vu Anh Tuan.  General contractor for design and construction: Quoc Cuong Trade Construction Co., Ltd.  Completion time: 3 months. Commencement of construction: February 2019.   ( Nhà máy dược phẩm. Địa điểm xây dựng: Tỉnh Bình Thuận. Diện tích đất: 2,7 héc ta. Diện tích xây dựng các nhà xưởng: 1,62 hec ta. Chủ trì thiết kế: Kiến Trúc Sư nổi tiếng Vũ Anh Tuấn. Tổng thầu thiết kế và xây dựng: Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Quốc Cường. Thời gian hoàn thành thiết kế: 3 tháng. Khởi công xây dựng: Tháng 02/2019).

 

GÓC NHÌN 1

 

 

GÓC NHÌN 2

CHÚNG TÔI LÀM TỪ CÁI TÂM
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Dự án
  • Liên hệ
  • Hướng dẫn xây nhà