Nhà Anh Nguyễn Hoàng Hải

Nhà Anh Nguyễn Hoàng Hải, Q.Tân Phú, Tháng 02, năm 2014 . Quy mô : 01 trệt + 01 lửng + 2 lầu rưỡi.

Nhà Anh Nguyễn Hoàng Hải, Q.Tân Phú, Tháng 02, năm 2014 . Quy mô : 01 trệt + 01 lửng + 2 lầu rưỡi.

Nhà Anh Nguyễn Hoàng Hải, Q.Tân Phú, Tháng 02, năm 2014 . Quy mô : 01 trệt + 01 lửng + 2 lầu rưỡi .

 

Nhà Anh Nguyễn Hoàng Hải, Q.Tân Phú, Tháng 02, năm 2014 . Quy mô : 01 trệt + 01 lửng + 2 lầu rưỡi .

CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG.  29/03/2014.

 

 

CHÚNG TÔI LÀM TỪ CÁI TÂM
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Dự án
  • Liên hệ
  • Hướng dẫn xây nhà