Nhà anh Nguyễn Hồng Hải

Nhà anh Nguyễn Hồng Hải, Q.Bình Tân , TP.HCM . Tháng 02/2012 .

Nhà anh Nguyễn Hồng Hải, Q.Bình Tân , TP.HCM . Tháng 02/2012 .

Nhà anh Nguyễn Hồng Hải, Q.Bình Tân , TP.HCM . Tháng 02/2012 .

Nhà anh Nguyễn Hồng Hải, Q.Bình Tân, TP.HCM. Tháng 02/2012.

                                                                                         Phòng Khách

Phòng bếp + ăn

                                                                                         Phòng dạy học

 Phòng ngủ 1

Phòng ngủ 2

CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH

 

 

 

CHÚNG TÔI LÀM TỪ CÁI TÂM
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Dự án
  • Liên hệ
  • Hướng dẫn xây nhà