Nhà anh Nguyễn Minh Thiều

Nhà anh Nguyễn Minh Thiều, Q.Bình Tân. Tháng 01 năm 2011.

Nhà anh Nguyễn Minh Thiều, Q.Bình Tân. Tháng 01 năm 2011.

Nhà anh Nguyễn Minh Thiều, Q.Bình Tân. Tháng 01 năm 2011.

Nhà anh Nguyễn Minh Thiều, Q.Bình Tân. Tháng 01, năm 2011.

 

Phòng khách ( góc nhìn 1 )

 
 
 
Phòng khách ( góc nhìn 2 )
Phòng ngủ chính ( góc nhìn 1 )

 
 
 
Phòng ngủ chính ( góc nhìn 2 )

 
 
 
Phòng ngủ 2 .

 
 
 
Phòng ngủ 3 .Bếp + ăn 

 

 

CHÚNG TÔI LÀM TỪ CÁI TÂM
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Dự án
  • Liên hệ
  • Hướng dẫn xây nhà