Nhà anh Nim A Há

Nhà anh Nim A Há . Địa điểm XD : Quận 11 . Tháng 05, năm 2014 .

Nhà anh Nim A Há . Địa điểm XD : Quận 11 . Tháng 05, năm 2014 .

Nhà anh Nim A Há . Địa điểm XD : Quận 11 . Tháng 05, năm 2014 .

Nhà anh Nim A Há . Địa điểm XD : Quận 11 . Tháng 05, năm 2014

PHÒNG KHÁCH (GÓC NHÌN 1)

PHÒNG KHÁCH (GÓC NHÌN 2)

PHÒNG ĂN - BẾP (GÓC NHÌN 1)

PHÒNG ĂN - BẾP (GÓC NHÌN 2)

PHÒNG NGỦ 1 (GÓC NHÌN 1)

PHÒNG NGỦ 1 (GÓC NHÌN 2)

PHÒNG NGỦ 2 (GÓC NHÌN 1)PHÒNG NGỦ 2 (GÓC NHÌN 2)

PHÒNG NGỦ 3 (GÓC NHÌN 1)


PHÒNG NGỦ 3 (GÓC NHÌN 2)


 

 PHÒNG NGỦ 4 (GÓC NHÌN 1)

 PHÒNG NGỦ 4 (GÓC NHÌN 2)

PHÒNG KHÁCH CHỈNH SỬA (GÓC NHÌN 1)

PHÒNG KHÁCH CHỈNH SỬA (GÓC NHÌN 2)


PHÒNG ĂN - BẾP CHỈNH SỬA (GÓC NHÌN 1)

PHÒNG ĂN - BẾP CHỈNH SỬA (GÓC NHÌN 2)

 

 

 

 

CHÚNG TÔI LÀM TỪ CÁI TÂM
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Dự án
  • Liên hệ
  • Hướng dẫn xây nhà