Nhà anh Quyền

Nhà anh Quyền, Quận Tân Bình , TP.HCM . Tháng 01/2014 . Diện tích xây dựng 5m x 27m . Quy mô : 01 hầm + 01 trệt + 04 lầu rưỡi .

 Nhà anh Quyền, Quận Tân Bình , TP.HCM . Tháng 01/2014 . Diện tích xây dựng 5m x 27m . Quy mô : 01 hầm + 01 trệt + 04 lầu rưỡi .

Nhà anh Quyền, Quận Tân Bình , TP.HCM . Tháng 01/2014 . Diện tích xây dựng 5m x 27m . Quy mô : 01 hầm + 01 trệt + 04 lầu rưỡi .

Nhà anh Quyền, Quận Tân Bình , TP.HCM . Tháng 01/2014 . Diện tích xây dựng 5m x 27m . Quy mô : 01 hầm + 01 trệt + 04 lầu rưỡi .

PHỐI CẢNH MẶT SAU

 

 

CHÚNG TÔI LÀM TỪ CÁI TÂM
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Dự án
  • Liên hệ
  • Hướng dẫn xây nhà