Nhà Anh Trần Ngọc Phi

Nhà Anh Trần Ngọc Phi . Địa điểm xây dựng : Nguyễn Khoái , Q.4 , TP.HCM . Tháng 9 năm 2013 .

 Nhà Anh Trần Ngọc Phi . Địa điểm xây dựng : Nguyễn Khoái , Q.4 , TP.HCM . Tháng 9 năm 2013 .

Nhà Anh Trần Ngọc Phi . Địa điểm xây dựng : Nguyễn Khoái , Q.4 , TP.HCM . Tháng 9 năm 2013 .

 

CHÚNG TÔI LÀM TỪ CÁI TÂM
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Dự án
  • Liên hệ
  • Hướng dẫn xây nhà