Nhà bác sĩ Nguyễn Tất Quang

Nhà bác sĩ Nguyễn Tất Quang , Quận 7 , TP.HCM (tháng 3 năm 2011) . Diện tích đất : 6m x 24m . Diện tích xây dựng tầng trệt : 6m x 19m .

 Nhà bác sĩ Nguyễn Tất Quang , Quận 7 , TP.HCM (tháng 3 năm 2011) . Diện tích đất : 6m x 24m . Diện tích xây dựng tầng trệt : 6m x 19m .

Nhà bác sĩ Nguyễn Tất Quang , Quận 7 , TP.HCM (tháng 3 năm 2011) . Diện tích đất : 6m x 24m . Diện tích xây dựng tầng trệt : 6m x 19m .

 

CHÚNG TÔI LÀM TỪ CÁI TÂM
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Dự án
  • Liên hệ
  • Hướng dẫn xây nhà