Nhà bác sĩ Trương Bích Nguyệt

Nhà bác sĩ Trương Bích Nguyệt . Lý Chính Thắng , Quận 3 , TP.HCM . Tháng 02/2012.

Nhà bác sĩ Trương Bích Nguyệt . Lý Chính Thắng , Quận 3 , TP.HCM . Tháng 02/2012.

Nhà bác sĩ Trương Bích Nguyệt . Lý Chính Thắng , Quận 3 , TP.HCM . Tháng 02/2012.

 

Nhà bác sĩ Trương Bích Nguyệt . Lý Chính Thắng , Quận 3 , TP.HCM . Tháng 02/2012.

 

Phòng Khách

Phòng bếp + ăn

Phòng làm việc

Phòng ngủ

CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG ( Tháng 04/2012 )

 

 

CHÚNG TÔI LÀM TỪ CÁI TÂM
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Dự án
  • Liên hệ
  • Hướng dẫn xây nhà