Nhà Cô Cương

Nhà Cô Cương . Địa điểm XD : 149 Xóm Chiếu , P.16 , Quận 4 , TP.HCM . Diện tích XD : 6m*22m . Quy mô : 1 trệt + 1 lửng + 6 lầu . Tháng 04/2011 .

Nhà Cô Cương . Địa điểm XD : 149 Xóm Chiếu , P.16 , Quận 4 , TP.HCM . Diện tích XD : 6m*22m . Quy mô : 1 trệt + 1 lửng + 6 lầu . Tháng 04/2011 .

Nhà Cô Cương . Địa điểm XD : 149 Xóm Chiếu , P.16 , Quận 4 , TP.HCM . Diện tích XD : 6m*22m . Quy mô : 1 trệt + 1 lửng + 6 lầu . Tháng 04/2011 .

Nhà Cô Cương . Địa điểm xây dựng : 149 Xóm Chiếu , P.16 , Quận 4 , TP.HCM . Diện tích khu đất : 6m*33m . Diện tích xây dựng tầng trệt : 6m*22m . Quy mô : 1 trệt + 1 lửng + 6 lầu . Tháng 04/2011 .

                                                     Công trình đang thi công ( tháng 06 /2011 ) .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚNG TÔI LÀM TỪ CÁI TÂM
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Dự án
  • Liên hệ
  • Hướng dẫn xây nhà