Nhà Cô Hồng

Nhà Cô Hồng, Địa điểm XD : Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Diện tích xây dựng: 5m * 20m. Tháng 6 năm 2014.

Nhà Cô Hồng, Địa điểm XD: Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Diện tích xây dựng: 5m * 20m. Tháng 6 năm 2014.

Nhà Cô Hồng, Địa điểm XD : Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Diện tích xây dựng: 5m * 20m. Tháng 6 năm 2014.

Nhà Cô Hồng, Địa điểm XD : Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Diện tích xây dựng: 5m * 20m. Tháng 6 năm 2014.


PHÒNG KHÁCH
 (GÓC NHÌN 1)
 


PHÒNG KHÁCH (GÓC NHÌN 2)TIỂU CẢNH
PHÒNG ĂN (GÓC NHÌN 1)


PHÒNG NGỦ 1 ( GÓC NHÌN 1)

PHÒNG NGỦ 1 ( GÓC NHÌN 2)

PHÒNG NGỦ 2 ( GÓC NHÌN 1)

PHÒNG NGỦ 2 ( GÓC NHÌN 2)

PHÒNG NGỦ 3 ( GÓC NHÌN 1)

PHÒNG NGỦ 3 ( GÓC NHÌN 2)


PHÒNG GIẢI TRÍ ( GÓC NHÌN 1)

PHÒNG GIẢI TRÍ ( GÓC NHÌN 2) 

SÂN THƯỢNG

 

 

 

BẾP(GÓC NHÌN 1)

BẾP(GÓC NHÌN 2)


SÂN VƯỜN

 

 

 

 

 

 

CHÚNG TÔI LÀM TỪ CÁI TÂM
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Dự án
  • Liên hệ
  • Hướng dẫn xây nhà