NHÀ CÔ HUỆ

NHÀ CÔ HUỆ, QUẬN TÂN PHÚ , TP.HCM . THÁNG 10/2013 .

NHÀ CÔ HUỆ, QUẬN TÂN PHÚ , TP.HCM . THÁNG 10/2013 .

NHÀ CÔ HUỆ, QUẬN TÂN PHÚ , TP.HCM . THÁNG 10/2013 .

NHÀ CÔ HUỆ, QUẬN TÂN PHÚ . TP.HCM . THÁNG 10/2013 .

MẶT TIỀN PHÍA SAU

PHÒNG KHÁCH (GÓC NHÌN 1)

PHÒNG KHÁCH (GÓC NHÌN 2)

PHÒNG ĂN + BẾP (GÓC NHÌN 1)

PHÒNG ĂN + BẾP (GÓC NHÌN 2)

PHÒNG NGỦ 1 (GÓC NHÌN 1)

PHÒNG NGỦ 1 (GÓC NHÌN 2)

PHÒNG NGỦ 2 (GÓC NHÌN 1)

PHÒNG NGỦ 2 (GÓC NHÌN 2)

PHÒNG NGỦ 3 (GÓC NHÌN 1)

PHÒNG NGỦ 3 (GÓC NHÌN 2)

PHÒNG NGỦ 4 (GÓC NHÌN 1)

PHÒNG NGỦ 4 (GÓC NHÌN 2)

PHÒNG THỜ (GÓC NHÌN 1)

PHÒNG THỜ (GÓC NHÌN 2)

 

 

 

CHÚNG TÔI LÀM TỪ CÁI TÂM
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Dự án
  • Liên hệ
  • Hướng dẫn xây nhà