Nhà Cô Ngọc Lan

Nhà Cô Ngọc Lan, Việt kiều Úc . Diện tích xây dựng : 4m x 21,2m . Quy mô : 01 trệt + 03 lầu . Địa điểm Xây dựng : Tp.HCM; Tháng 07, năm 2013 .

Nhà Cô Ngọc Lan, Việt kiều Úc . Diện tích xây dựng : 4m x 21,2m . Quy mô : 01 trệt + 03 lầu . Địa điểm Xây dựng : Tp.HCM; Tháng 07, năm 2013 .

Nhà Cô Ngọc Lan,  Việt kiều Úc . Diện tích xây dựng : 4m x 21,2m . Quy mô : 01 trệt + 03 lầu . Địa điểm Xây dựng : Tp.HCM; Tháng 07, năm 2013 .

Nhà Cô Ngọc Lan, Việt kiều Úc. Diện tích khu đất: 4m x 32,5m. Diện tích xây dựng: 4m x 21,2m. Quy mô: 01 trệt + 03 lầu. Địa điểm Xây dựng: Tp.HCM; Tháng 07, năm 2013.

 

PHÒNG KHÁCH (góc nhìn 1)

PHÒNG KHÁCH (góc nhìn 2)

PHÒNG GIẢI TRÍ (GÓC NHÌN 1)

PHÒNG GIẢI TRÍ (GÓC NHÌN 2)

PHÒNG ĂN + BẾP (GÓC NHÌN 1)

PHÒNG ĂN + BẾP (GÓC NHÌN 2)

PHÒNG NGỦ 1 (GÓC NHÌN 1)

PHÒNG NGỦ 1 (GÓC NHÌN 2)

PHÒNG NGỦ 2 (GÓC NHÌN 1)

PHÒNG NGỦ 2 (GÓC NHÌN 2)

PHÒNG NGỦ 3 (GÓC NHÌN 1)

PHÒNG NGỦ 3 (GÓC NHÌN 2)

 PHÒNG NGỦ 4 (GÓC NHÌN 1)

 PHÒNG NGỦ 4 (GÓC NHÌN 2)

 

CHÚNG TÔI LÀM TỪ CÁI TÂM
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Dự án
  • Liên hệ
  • Hướng dẫn xây nhà