Nhà Cô Trần Nữ

Nhà Cô Trần Nữ, Nguyễn Văn Luông, phường 11, Quận 6 ,TP.HCM . Tháng 12/2011.

 Nhà Cô Trần Nữ, Nguyễn Văn Luông, phường 11, Quận 6 ,TP.HCM . Tháng 12/2011.

Nhà Cô Trần Nữ, Nguyễn Văn Luông,  phường 11, Quận 6 ,TP.HCM . Tháng 12/2011.

 

 Nhà Cô Trần Nữ, Nguyễn Văn Luông, phường 11 , Quận 6 ,TP.HCM . Diện tích xây dựng : 5,3m * 21m . Quy mô : 1 trệt + 1 lững + 3 lầu rưỡi . Tháng 12/2011.
 
CHÚNG TÔI LÀM TỪ CÁI TÂM
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Dự án
  • Liên hệ
  • Hướng dẫn xây nhà