Phối cảnh nhà anh Thường

Phối cảnh nhà anh Thường (Việt kiều Pháp), Q.Tân Phú. Tháng 03/2008.

 Phối cảnh nhà anh Thường (Việt kiều Pháp), Q.Tân Phú. Tháng 03/2008.

Phối cảnh nhà anh Thường (Việt kiều Pháp), Q.Tân Phú. Tháng 03/2008

Phối cảnh nhà anh Thường (Việt kiều Pháp), Q.Tân Phú. Tháng 03/2008

Phòng ngủ 1 (nhìn từ Bancon)

Phòng ngủ 1 (nhìn từ cầu thang)

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ 3

Phòng ngủ 3

Phòng ngủ 3

Phòng ngủ 4

 

 

 

CHÚNG TÔI LÀM TỪ CÁI TÂM
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Dự án
  • Liên hệ
  • Hướng dẫn xây nhà