Văn phòng DNTN Đồng Tâm

Văn phòng làm việc: DNTN Nhựa Đồng Tâm; Địa điểm xây dựng: 28 Lương Văn Can, P.15, Q.8 . Tháng 03/2014 .

Văn phòng làm việc: DNTN Nhựa Đồng Tâm; Địa điểm xây dựng: 28 Lương Văn Can, P.15, Q.8 . Tháng 03/2014 .

Văn phòng làm việc: DNTN Nhựa Đồng Tâm; Địa điểm xây dựng: 28 Lương Văn Can, P.15, Q.8 . Tháng 03/2014 .

Văn phòng làm việc: DNTN Nhựa Đồng Tâm; Giám đốc : Lê Thiện Điền. Địa điểm xây dựng: 28 Lương Văn Can, P.15, Q.8, TP.HCM . Diện tích xây dựng : 8,8m x 12.5m . Tháng 03/2014 .

 

CỬA HÀNG TRƯNG BÀY VÀ BÁN SẢN PHẨM

PHÒNG LÀM VIỆC GIÁM ĐỐC ( Góc nhìn 1 )

PHÒNG LÀM VIỆC GIÁM ĐỐC ( Góc nhìn 2 )

PHÒNG LÀM VIỆC PHÓ GIÁM ĐỐC VÀ NHÂN VIÊN ( Góc nhìn 1 )

PHÒNG LÀM VIỆC PHÓ GIÁM ĐỐC VÀ NHÂN VIÊN ( Góc nhìn 2 )

PHÒNG LÀM VIỆC PHÓ GIÁM ĐỐC VÀ NHÂN VIÊN ( Góc nhìn 3 )

PHÒNG HỌP ( Góc nhìn 1 )

PHÒNG HỌP ( Góc nhìn 2 )

PHÒNG GIẢI TRÍ ( Góc nhìn 1 )

tôn cách nhiệt

PHÒNG GIẢI TRÍ ( Góc nhìn 2 )

SÂN THƯỢNG ( Góc nhìn 1 )

SÂN THƯỢNG ( Góc nhìn 2 )

SÂN THƯỢNG ( Góc nhìn 3 )

SÂN THƯỢNG ( Góc nhìn 4 )

CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG

 

 

CÔNG TRÌNH SẮP HOÀN THÀNH

 

 

CHÚNG TÔI LÀM TỪ CÁI TÂM
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Dự án
  • Liên hệ
  • Hướng dẫn xây nhà