BIỆT THỰ ĐẸP , THIẾT KẾ BIỆT THỰ , XÂY BIỆT THỰ . Biệt thự Anh Lê Minh Phương

BIỆT THỰ ĐẸP , THIẾT KẾ BIỆT THỰ , XÂY BIỆT THỰ . Biệt thự Anh Lê Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty may xuất khẩu Xuân Hoàng . Tỉnh Đồng Tháp . Tháng 07/2013 .

BIỆT THỰ ĐẸP , THIẾT KẾ BIỆT THỰ , XÂY BIỆT THỰ . Biệt thự Anh Lê Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty may xuất khẩu Xuân Hoàng . Tỉnh Đồng Tháp . Tháng 07/2013 .

Biệt thự Anh Lê Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty may xuất khẩu Xuân Hoàng . Tỉnh Đồng Tháp . Tháng 07/2013 .

Biệt thự Anh Lê Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty may xuất khẩu Xuân Hoàng . Tỉnh Đồng Tháp . Tháng 07/2013 . Diện tích khuôn viên : 32m x 200m = 6.400m2 . 

Góc nhìn 2 

Góc nhìn 3

PHÒNG KHÁCH (Góc nhìn 1)

 

PHÒNG KHÁCH (Góc nhìn 2)

 

CẦU THANG + TIỂU CẢNH

PHÒNG ĂN + BẾP (Góc nhìn 1)

PHÒNG ĂN + BẾP (Góc nhìn 2)

PHÒNG ĂN + BẾP (Góc nhìn 3)

PHÒNG ĂN + BẾP (Góc nhìn 4)

PHÒNG GIẢI TRÍ (Góc nhìn 1) ở tầng áp mái

PHÒNG GIẢI TRÍ (Góc nhìn 2) ở tầng áp mái

PHÒNG NGỦ 1 (Góc nhìn 1) . Diện tích 43.5m2

PHÒNG NGỦ 1 (Góc nhìn 2). Diện tích 43.5m2

PHÒNG NGỦ QUỲNH NHƯ (Góc nhìn 1)

PHÒNG NGỦ QUỲNH NHƯ (Góc nhìn 2)

PHÒNG NGỦ QUỲNH NHƯ (Góc nhìn 3)

PHÒNG NGỦ LÊ VŨ (Góc nhìn 1)

PHÒNG NGỦ LÊ VŨ (Góc nhìn 2)

PHÒNG NGỦ 5 (Góc nhìn 1)

PHÒNG NGỦ 5 (Góc nhìn 2)

PHÒNG NGỦ 3 (Góc nhìn 1)

PHÒNG NGỦ 3 (Góc nhìn 2)

 

 

 

 

 

 

 

CHÚNG TÔI LÀM TỪ CÁI TÂM
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Dự án
  • Liên hệ
  • Hướng dẫn xây nhà