BIỆT THỰ ĐẸP , THIẾT KẾ BIỆT THỰ , XÂY BIỆT THỰ . Biệt thự anh Nguyễn Đức

BIỆT THỰ ĐẸP , THIẾT KẾ BIỆT THỰ , XÂY BIỆT THỰ . Biệt thự anh Nguyễn Đức - Địa điểm XD : Dương Bá Trạc , Phường 1 , Quận 8 , TP.HCM . Tháng 12 /2011.

BIỆT THỰ ĐẸP , THIẾT KẾ BIỆT THỰ , XÂY BIỆT THỰ . Biệt thự anh Nguyễn Đức - Địa điểm XD : Dương Bá Trạc , Phường 1 , Quận 8 , TP.HCM . Tháng 12 /2011.

Biệt thự anh Nguyễn Đức -  Địa điểm XD : Dương Bá Trạc , Phường 1 , Quận 8 , TP.HCM . Tháng 12 /2011.

Biệt thự anh Nguyễn Đức . Địa điểm XD : Đường Dương Bá Trạc , Phường 1 , Quận 8 , TP.HCM . Diện tích xây dựng : 8,5m * 20m . Tháng 12 /2011. 

GÓC NHÌN 2 .

Biệt thự anh Nguyễn Đức. Địa điểm XD: Đường Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP.HCM. Diện tích xây dựng: 8,5m * 20m. Tháng 12 /2011.

 

 

CHÚNG TÔI LÀM TỪ CÁI TÂM
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Dự án
  • Liên hệ
  • Hướng dẫn xây nhà